פחד יצחק

Mrs. David

US OFFICE

9 Sutton Road, Monsey, New York 10952 USA
T: +845 356 0664

F: +845 356 0787 

michlalahusa@gmail.com
michlalahusa@aol.com

ISRAEL OFFICE

POB 16078 Jerusalem 91160 Israel
T: +972 2 6750 907

F: +972 2 6750 943 
machal@michlalah.edu

contact us
Subscribe to our
Machal Alumnae Mailing List